Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Thành phố Hải Phòng
GIÁM ĐỐC: Bs.CKII. Vũ Thị Lượng
  • Cơ cấu Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền năm 2023

    Ban Giám đốc: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc TTYT Ngô Quyền gồm 2 phòng, 3 khoa và 1 cơ sở điều trị Methadone TTYT Ngô Quyền chịu trách nhiệm quản lý 12 Trạm Y tế phường về chuyên môn nghiệp vụ

  • Cơ cấu TTYT Quận Ngô Quyền

    Ban Giám đốc: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc TTYT Ngô Quyền gồm 2 phòng, 5 khoa và 1 cơ sở điều trị Methadone TTYT Ngô Quyền chịu trách nhiệm quản lý 13 Trạm Y tế phường về chuyên môn nghiệp vụ

Thông tin mới nhất
Đăng nhập