Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Cơ cấu Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền năm 2023
Ban Giám đốc: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc TTYT Ngô Quyền gồm 2 phòng, 3 khoa và 1 cơ sở điều trị Methadone TTYT Ngô Quyền chịu trách nhiệm quản lý 12 Trạm Y tế phường về chuyên môn nghiệp vụ
Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền:
Ban Giám đốc: 3 người
+ 1 Giám đốc: Vũ Thị Lượng
+ 2 Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng
                               Mạc Huy Tuấn

- 2 phòng:
+ Tổ chức - Hành chính
+ Dân số và Truyền thông Giáo dục sức khỏe
- 3 khoa:
+ Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm
+ Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
+ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Xét nghiệm
1 Cơ sở điều trị Methadone: Địa chỉ: 28 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập