Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Công văn Bộ Y tế gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Trong 8 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương, dịch bệnh sốt xuất huyết  ở nhiều tỉnh, thành phố đã được kiểm soát, khống chế và đã hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong. Tuy vậy, do một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố vẫn có số mắc cao hoặc gia tăng trong một số tuần gần đây. Để tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, thực hiện nghiêm Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Ngày 15/9/2017, Bộ Y tế đã có Công văn số 5213/BYT-DP gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh như sau:

1. Triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), vận động người dân chủ động loại bỏ các dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa nước đọng, đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước để cá ăn lăng quăng (bọ gậy), đảm bảo việc phòng bệnh sốt xuất huyết bền vững. Việc làm này cần được thực hiện thường xuyên liên tục hàng tuần.

2. Kiện toàn và duy trì ổn định mạng lưới cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết, thành lập tổ xung kích diệt bọ gậy ở các xã, phường để thực hiện cũng như hướng dẫn người dân cách xử lý các dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng (bọ gậy). Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội xung kích để đảm bảo hoạt động thực chất và có hiệu quả.

3. Huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội chủ động thực hiện và tham gia vận động người dân tham gia phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là diệt lăng quăng (bọ gậy). Chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên cơ sở Công văn số 4758/BYT-DP và 4759/BYT-DP ngày 22/8/2017 và Công văn số 4911/BYT-DP ngày 30/8/2017 của Bộ Y tế gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. 

4. Thực hiện tốt việc giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Triển khai tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, đảm bảo 100% các hộ gia đình và các phòng, các tầng trong nhà được phun theo chỉ định của ngành Y tế và phun 2 - 3 lần cách nhau từ 7- 10 ngày để xử lý triệt để ổ dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan, bùng phát trên diện rộng của dịch bệnh.

5. Tổ chức tốt công tác chẩn đoán, thu dung điều trị bệnh nhân và phân tuyến điều trị để tránh quá tải và hạn chế thấp nhất tử vong.

6. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành các cấp trong phòng chống dịch bệnh và truyền thông thay đổi hành vi của người dân để thực hiện diệt lăng quăng (bọ gậy), nằm màn tránh muỗi và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng.

7. Đáp ứng đầy đủ kinh phí cho các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, bao gồm kinh phí mua hóa chất, máy phun, kinh phí cho giám sát, trả công người đi phun hóa chất, bồi dưỡng người tham gia chống dịch và các hoạt động phòng chống dịch khác.

8. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Thực hiện xử phạt các cơ sở, hộ gia đình không hợp tác phòng chống dịch theo quy định của Nghị định 176/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Đăng nhập