Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân tiêu biểu năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 301/01/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có các Đồng chí Vũ Thị Lượng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng- PBT, PGĐ; đồng chí Mạc Huy Tuấn-PGĐ Trung tâm; đồng chí Bùi Thị Bích Liên - Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm và các đồng chí cán bộ chủ chốt đơn vị.

 

Đồng chí Vũ Thị Lượng – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Trung tâm Y tế đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế theo Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố về hợp nhất Trung tâm Dân số/Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế. Tiếp nhận Chi bộ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tổ chức Chi bộ trực thuộc phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế.

Đảng bộ Trung tâm Y tế hiện nay gồm 04 Chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên, trong đó có 61 đảng viên chính thức, 06 đảng viên dự bị.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó bí thư Đảng bộ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023 vừa qua Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào nhiệm vụ của Trung tâm trong từng thời điểm, từng lĩnh vực công việc cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị. Các lĩnh vực đạt hiệu quả khả quan, với nhiệm vụ ưu tiên về tổ chức bộ máy, xây dựng đảng và chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn đồng thời củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn.

Triển khai trên toàn Trung tâm về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, kết quả có 61 đảng viên và 48 viên chức tham gia thi; cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”, kết quả 61 đảng viên, 25 đoàn viên thanh niên và 02 viên chức thi.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã kết nạp 04 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch), trong đó 02 đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên

Tại Hội nghị, Đảng bộ trao giấy khen cho Chi bộ số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Chi bộ đã luôn chủ động thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chi bộ, bồi dưỡng phát triển đảng viên đạt kết quả tốt, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả khả quan. Công tác phổ biến, quán triệt văn bản của Đảng và tập huấn, triển khai văn bản chuyên môn kịp thời, nghiêm túc. Đảng viên, quần chúng có tư tưởng ổn định, đoàn kết, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Bích Liên – Bí thư Chi bộ số 1 nhận giấy khen của

Đảng ủy Trung tâm Y tế

 

Lãnh đạo Đảng ủy trao giấy khen cho 4 Đảng viên

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2024,  Đồng chí Vũ Thị Lượng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế đề nghị các chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm tới; triển khai nghiêm túc, đầy đủ những nội dung công tác Đảng theo đúng Điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị./.

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Đăng nhập